TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Review *


Fluxul informaţional: Manuscrisul prezentat de autor(i) se trimite pentru control ştiinţific la unul din membrii colegiului de redacţie al revistei, în termenul stabilit de către secretarul de redacţie. Dacă rezultatul controlului ştiinţific este favorabil, manuscrisul va fi supus procesării, conform instrucţiunilor de redactare, după caz., şi se va planifica pentru publicare. În condiţiile în care rezultatul controlului ştiinţific este favorabil, dar conţine unele observaţii asupra manuscrisului, acestea se vor comunica autorului/autorilor, care vor efectua modificările cerute. În situaţia respingerii manuscrisului, ca urmare a controlului ştiinţific efectuat, secretarul de redacţie va prezenta autorului/autorilor argumentele menţionate respingerii şi nu va returna acestuia/acestora articolul primit pentru a fi publicat. Autorul/autorii are(au) obligaţia de a-şi da acceptul privind publicarea manuscrisului, în urma eventualelor modificări de formă survenite după predarea articolului, conform instrucţiunilor de redactare.

* Aceste reguli au un caracter general. Regulile specifice fiecărei serii a Buletinului (în cazul în care acestea există) se regăsesc pe paginile web asociate seriilor.

Name and surname of the referee *
E-mail *
Phone *
The title of the article *
Author(s) *
The author's contact address


PAPER SUBJECT MATTER (a concise presentation of the exposed problem, the advisability of the theme, its originality, premises, approach and conclusions, the scientific level and usefulness of the paper)

PAPER STRUCTURE (systematization, terminology, symbols, charts, style, annexes, bibliography)

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT (subject matter, structure)

CONCLUSIONS
*) Mandatory fieldsJournal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti