TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Great Romanian "Non-Patriots?
(Mari « nepatrioţi » români)
Vol LX • No. 2A/2008
Loredana Ilie

 Keywords   

 Abstract
Analyzing the reasons for which I.L. Caragiale, E.M. Cioran, Andrei Pleşu and H.R.Patapievici were accused of non-patriotism, namely the fact that they slandered the Romanians, rejected the blatant type of patriotism and ignored the patriotic mission assigned to scholars, the paper tries to prove that, in these writers' case, this accusation is, actually, based on fallacies.

 Rezumat
Refuzul idilizării şi al idealizării, precum şi vocaţia investigaţiei « oftalmoftologice » în scop terapeutic a unei Românii « fără fard », caracterizează atitudinea şi creaţia literară şi publicistică a lui I.L.Caragiale, Emil Cioran şi, pe acest traseu diacronic, Andrei Pleşu şi H.R. Patapievici. Interpretate, însă, tendenţios, dojana caragialiană prin zeflemea şi ironie, mustrarea cioraniană directă, « disperată »,« pătimaşă », plină de « amărăciune », precum şi observaţia critică discretă, de bun simţ, învăluită, în cazul eseiştilor menţionaţi, într-o « aroganţă de catifea », justifică, de la înălţimea forurilor academice, sau doar din perspectiva publicului larg, acuzaţia de lipsă de patriotism a acestor personalităţi ale culturii noastre. Ghilimelele din titlul propus inversează sensul termenului întrucât, în cazul scriitorilor avuţi în vedere, această acuzaţie poate fi desfiinţată prin surprinderea şi denunţarea a cel puţin trei erori: tacita acceptare ca definiţie « esenţialistă » a nepatiotismului drept îndrăzneala eretică de « a-i vorbi de rău pe români », confundarea patriotismului cu versiunea lui patriotardă şi, nu în ultimul rând, ignorarea adevăratei misiuni a cărturarilor.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti