TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Image of Ev(e)il: Ideology and Representation in Medieval Illuminated Manuscripts
(Imaginea Răului: ideologie şi reprezentare în manuscrisele iluminate din Evul Mediu)
Vol LX • No. 2A/2008
Mădălina Georgiana Matei

 Keywords   

 Abstract
When dealing with written forms of ideological expression or other means of disseminating discourse such as images, it becomes obvious that most of these forms not only reflect collective sensibilities but also fashion them. The medieval illuminated manuscript is not limited to transmitting collective representations of women. Such a text and its illuminations form an ideological discourse whose aim is that of ascribing a position and an attitude for the woman and towards the woman in the medieval society. The pedagogical function of the manuscript testifies to the fact that we are dealing with more than mere representation.

 Rezumat
În studierea formelor de expresie ideologică sau a altor modalităţi de diseminare a discursului cum ar fi imaginile, devine evident faptul că multe dintre aceste forme nu au numai rolul de a reflecta sensibilităţile colective ci şi pe acela de a le forma. Manuscrisele iluminate din perioada medievală nu se limitează la transmiterea reprezentărilor colective ale femeilor. Un astfel de text, împreună cu iluminările sale, formează un discurs ideologic al cărui scop este acela de a atribui un statut femeii si de a adopta o atitudine faţă de femeia din societatea medievală. Funcţia pedagogică a manuscrisului iluminat confirmă faptul că ne confruntăm cu mult mai mult decât o simplă reprezentare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti