TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Textual Identity as Part of the National Identity: Albion by Peter Ackroyd
(Scriitura ca parte a identităţii naţionale: Albion de Peter Ackroyd)
Vol LX • No. 2A/2008
Simona Elisabeta Catană

 Keywords   

 Abstract
Starting from the idea that writing is the written experience of identity beyond time and that identity is both a temporal and a spatial act, I am going to demonstrate that, with Peter Ackroyd, one's identity becomes one's narrative, which comes to be interpreted and understood by the reader through a process of difference between the subject of the story and his identification with that particular subject in the act of reading. I am going to refer to Peter Ackroyd's fiction and non-fiction ? Albion ? and to demonstrate that literature is focused on as a signifier of national identity, the nation being an imaginary construct that depends for its existence upon imaginative literature.

 Rezumat
Pornind de la ideea că scriitura reprezintă experienţa textuală a identităţii dincolo de timp, lucrarea mea şi propune să demonstreze că, pentru scriitorul britanic contemporan, Peter Ackroyd, identitatea naţională este asociată cu textul narativ ce urmează a fi interpretat de către cititor. Lucrarea va analiza conceptul de identitate textuală şi naţională, aşa cum apare n opera literară a lui Peter Ackroyd, ?Albion', şi va scoate n evidenţă ideea că literatura pentru acest scriitor reprezintă un significant al identităţii naţionale, conceptul de naţiune fiind o construcţie imaginară, o parte a literaturii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti