TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Spiraloid Portrait. Brâncuşi, Joyce and Eliade, Three Infinite Spirits
(Portretul spiraloid. Brâncuşi, Joyce şi Eliade, trei spirite infinite)
Vol LX • No. 2A/2008
Arleen Ionescu

 Keywords   

 Abstract
The present article bridges the gap between three artists' creation, two writers and a sculptor. It attempts to discuss the paradigm of the spiral, the spiral that was to represent Joyce's portrait in Brâncuşi's vision and the spiral that was to symbolize Joyce's and Eliade's labyrinthine creation. Rotating the spiral counterclockwise, I discussed the return home, to the writers' cities which represent the heart of their works.

 Rezumat
Articolul stabileşte o paralelă între creaţiile a trei artişti care au revoluţionat prin opera lor secolul XX, doi scriitori şi un sculptor şi încearcă să reprezinte paradigma spiralei, spirala prin care Brâncuşi l-a portretizat pe Joyce şi spirala ce avea să reprezinte spaţiul creaţiei labirintice a lui Joyce şi Eliade. Întorcând spirala înspre interior, în sensul invers acelor de ceasornic, am explorat spaţiul operei joyceene şi a celei eliadeşti, acea veşnică întoarcere a scriitorilor spre oraşele în care s-au născut.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti