TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Mohajirs: The Metaphors of Migration
(Mohajirs: Metaforele migratiei)
Vol LX • No. 2A/2008
Mehmet Ali Çelikel

 Keywords   

 Abstract
This study draws a parallel between the concepts of "metaphor?, "translation? and "immigrant?. The Arabic word "mohajir?, as it is used by Salman Rushdie in Shame, is used in the paper to underline the similarities of the word to the lexical meanings of the Latin originated term "translation? and the Greek originated term "metaphor?. It is argued here that all immigrants are translations since they have to translate themselves. All immigrants also lose some of their original meanings as they acquire new meanings as the result of migration. While their new homes give them new meanings, they still try to comply with their cultural values. However, these cultural values do not conform to their new dwelling place, which deepens their nostalgia. The present paper studies the situation of immigrants who are translated as metaphors in the novels of Salman Rushdie, Timothy Mo, and Hanif Kureishi, and argues that this narrative strategy brings new themes and literary characters into British fiction in the late twentieth century.

 Rezumat
Acest studiu stabileşte o paralelă între conceptele de "metaforă?, "traducere? şi "imigrant?. Cuvîntul arab "mohajir?, aşa cum este folosit de Salman Rushdie în Shame, subliniază în lucrare asemănările dintre cele trei concepte. Se demonstrează că toţi imigranţii reprezintă traduceri de sine, pierzând din sensul original, dar adăugând noi sensuri ale migraţiei. Imigrantul încearcă să se adapteze noilor valori culturale, ceea ce accentuează sentimental de nostalgie. Lucrarea analizează condiţia imigrantului ca metaforă în romanele lui Salman Rushdie, Timothy Mo şi Hanif Kureishi, demonstrând că această strategie narativă diverifică temele şi personajele în literatura britanică la sfârşitul secolului al XX-lea.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti