TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Identity in Hanif Kureishi's ?The Black Album'
(Conceptul de identitate în romanul The Black Album de Hanif Kureishi)
Vol LX • No. 2A/2008
Anca Mihaela Dobrinescu

 Keywords   

 Abstract
Kureishi's novel "The Black Album? addresses many of the topical issues of the contemporary world, in which intercultural communication is very often marred by prejudice and stereotype. Under the form of a Bildungsroman, the novel tries to answer questions related to both individual identity and what identity has really come to mean in the contemporary society. By tracing the evolution of the novel's hero, Shahid, a British student of Pakistani origin, Kureishi demonstrates that today's world is far from being unitary, homogeneous and stable. On the contrary, it represents the stage of sometimes violent conflict more often than not generated by the individual's inability to know him/herself and, more importantly, by the individual's incapacity, sometimes unwillingness to understand the Other for what they really are.

 Rezumat
Romanul "The Black Album? de Hanif Kureishi abordează multe dintre problemele de actualitate ale lumii contemporare în care comunicarea este adesea afectată de prejudecăţi şi stereotipuri. Sub form unui Bildungsroman, romanul încearcă să ofere răspunsuri legate de identitatea individului. Urmărin evoluţia personajului principal Shahid, student britanic de origine pakistaneză, Kureishi demonstrează că lumea actuală este departe de a fi unitară şi omogenă. Cel mai adesea, ea reprezintă scena unor conflicte violente generate de incapacitatea individului de a se cunoaşte pe sine, dar mai ales de imposibilitatea acestuia de a-l înţelege şi accepta pe Celălalt.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti