TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Traditional Themes in the Story of Julien Gracq ?Un Balcon en Forêt'
(Teme tradiţionale în povestirea lui Julien Gracq « Un balcon în pădure »)
Vol LX • No. 2A/2008
Cristina Iridon

 Keywords   This paper intends to point out the traditional themes we encounter in the story of Julien Gracq ?Un Balcon en forêt?: war, love and diabasis of a spirit and their renewal in the surrealist vision of this contemporary French writer.

 Abstract
Articolul investighează temele tradiţionale ale epicului întâlnite în povestirea lui Julien Gracq ? "Un balcon în pădure? : războiul, dragostea sau diabaza unui suflet şi modul în care acestea se schimbă în viziunea suprarealistă a scriitorului contemporan francez prin estomparea graniţelor între real şi imaginar, între ciclurile temporale, între viaţă şi moarte.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti