TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Lucian Blaga ? A Modernist View on the Traditional Values of the Romanian People
(Lucian Blaga ? un punct de vedere modernist asupra valorilor tradiţionale ale poporului român)
Vol LX • No. 2A/2008
Mihaela-Claudia Iancu

 Keywords   

 Abstract
The aim of the present paper is to discuss about Lucian Blaga's contribution to the understanding of the Romanian culture and civilization by emphasizing the specific atemporal values of the Romanian spirituality. Although influenced by the newest literary trends of the age, Lucian Blaga went back to the deep structures of the Romanian national identity following one of the most innovative European artistic movements, the Expressionism. In his philosophic essays, the poet identifies the constants of the collective unconsciousness that influences the style of a national culture and applies his theory by analysing the features of the Romanian culture. He explains the opposition between the concepts of major and minor culture, advancing the idea that a minor culture, like the Romanian one, can become the basis of original major creations.

 Rezumat
Articolul de faţă îşi propune să discute despre importanţa pe care o au operele lui Lucian Blaga pentru cunoaşterea culturii şi civilizaţiei româneşti. Deşi era influenţat de cele mai noi curente literare ale epocii sale, Lucian Blaga a fost direcţionat către cele mai profunde structuri ale identităţii româneşti tocmai de principiile unuia dintre cele mai novatoare curente europene, expresionismul. În eseurile sale filosofice, poetul identifică structurile constante ale inconştientului colectiv care influenţează stilul oricărei culturi şi îşi pune în aplicare teoria analizând caracteristicile culturii româneşti. El explică opoziţia dintre conceptele de " cultură majoră? şi "cultură minoră?, susţinând că o cultură minoră, cum este cea tradiţională română, poate deveni fundamentul unor viitoare creaţii majore de mare valoare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti