TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Romantic Poet. A New Secularized Authority
(Poetul romantic sau noua autoritate culturală)
Vol LX • No. 2A/2008
Loredana Netedu

 Keywords   

 Abstract
Given the generous cultural framework of the 19th century and the dramatic changes in the political and social thinking, as announced by the Enlightenment, the intellectuals of the epoch reached an authority once held only by clergymen and nobles, fact that sometimes led to conflicts between the traditional political and religious powers and the new one. As a result of culture vulgarization and middle-class audience formation, a new type of "aristocracy? was born, that of vivid minds and unconstrained imagination. In their poems, articles or political proclamations, the romantic poets claimed a prophet-like, often titanic condition.

 Rezumat
Date fiind generosul climat cultural al secolului al XIX-lea şi transformările radicale survenite în plan socio-politic, intelectualii epocii romantice dobândesc o autoritate deţinută în trecutul nu foarte îndepărtat al Evului Mediu doar de reprezentanţii aristocraţiei şi ai clerului. Ca urmare a formării unei clase de mijloc, ce începe să se manifeste ca public consumator de cultură, scriitorul se impune ca personalitate profetică, adesea titanică, a epocii moderne, la a cărei fondare concură activ, prin viziunile literare sau prin numeroasele iniţiative culturale, sociale sau politice.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti