TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Lazăr Şăineanu ? sa place dans la linguistique roumaine et française
(Locul lui Lazăr Şăineanu în lingvistica românească şi în cea franceză)
Vol LX • No. 2A/2008
Doina Marta Bejan

 Keywords   

 Abstract
Lazăr Şăineanu s'est orienté, dès sa jeunesse , vers l'étude de la sémasiologie, la lexicologie, l'étymologie et le folklore, qu'il a illustrés par des travaux de référence dans la linguistique roumaine et française. Le plus populaire de ses ouvrages, ?Le Dictionnaire universel de la langue roumaine? , a connu de nombreuses rééditions, la dernière même de nos jours.

 Rezumat
Lazăr Şăineanu s-a orientat încă din tinereţe spre studiu semasiologiei, lexicologiei, etimologiei şi al folclorului, pe care le-a ilustrat cu lucrări de referinţă în lingvistica românească şi cea franceză. Cea mai populară lucrare a sa, ?Dicţionarul universal al limbii române?, a cunoscut numeroase reeditări, ultima chiar în zilele noastre.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti