TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Cracking a Hard Nut: Preposition
(Din punctul de vedere al prepoziţiei)
Vol LX • No. 1/2008
Oana Smoleanu

 Keywords   

 Abstract
The paper offers an alternative to the analysis of a grammatical category that poses problems not only to second language learners, but to native speakers as well - prepositions. This alternative is provided by the cognitive framework. The most interesting thing about this approach is not the capturing of the prototypical sense of a polysemous item, but its concern to specify the nature of the semantic links, by using common, everyday cognitive conceptualizations of the objects and phenomena in the world and their interrelationships. It seems metaphor has an important role to play in helping people to make sense of the world, and the study of the metaphorical thinking may lead to the use of interpretative processes that belong to the greater domain of human cognition, a realm which is cross-disciplinary and more general.

 Rezumat
Articolul de faţǎ oferǎ un tip de analizǎ alternativǎ a unei categorii gramaticale care pune probleme nu numai celor care învatǎ o limbǎ strǎinǎ, dar şi vorbitorilor nativi ? prepoziţiile. Aceastǎ alternativǎ se numeşte analiza conceptualǎ, sau cognitivǎ. Aspectul cel mai interesant al acestei abordǎri nu este identificarea prototipului unui cuvânt polisemantic, ci încercarea de a specifica natura legǎturilor de sens, folosind conceptualizǎri uzuale, obişnuite, ale obiectelor şi fenomenelor din jurul nostru şi al inter-relaţiilor pe care acestea le stabilesc. Se pare cǎ metafora joacǎ un rol important prin modul în care ne ajutǎ sǎ înţelegem lumea, iar studiul gândirii metaforice ne poate conduce spre moduri de interpretare care aparţin vastului domeniu al cunoaşterii, o zonǎ interdisciplinarǎ mai cuprinzǎtoare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti