TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
From Transformational Grammar to the Minimalist Approach: structure, meaning and function
(De la gramatica tradiţională către abordarea minimalistă: structură, sens şi funcţie)
Vol LX • No. 1/2008
Maria Ionela Neagu

 Keywords   

 Abstract
The paper introduces the audience to the evolutionary path of Grammar as developed by Noam Chomsky. The shift from one approach to another is and will always be motivated by the same tension between descriptive and explanatory adequacy. From another perspective, it is only the aquisition of grammatical competence that underlies the Chomskyan approach. The paper aims to present ways of relating structuralist and functionalist views on analysing the structure of the language.

 Rezumat
Lucrarea prezintă audienţei evoluţia Gramaticii din perspectiva lui Noam Chomsky. Trecerea de la o abordare la alta este şi va fi īntotdeauna motivată de aceeaşi tensiune dintre adecvarea descriptivă şi cea explanatorie. Dintr-un alt punct de vedere, achiziţia competenţei gramaticale stă la baza abordării Chomskyene. Lucrarea īşi propune să prezinte modul īn care structuralismul se relaţionează cu funcţionalismul īn analiza structurii limbii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti