TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Celestial Voyage of Love in Hardy's Two on a Tower
(Dragoste şi ştiinţă în romanul «Two on a Tower»)
Vol LX • No. 1/2008
Ioana Mitrea

 Keywords   

 Abstract
The mesmerizing love story between Lady Viviette Constantine, the aristocratic lady and Swithin StCleeve, the poor astronomer, two lovers pertaining to two different worlds, is unfolding beneath the heavens and the stars; science and passion collide, tumults of the soul break out. This paper analyzes the social and cultural concerns of the late 19th century such as: sexuality, science and class as they transit in Hardy's interstellar space permeated with desire and love.

 Rezumat
Articolul de faţă îşi propune să urmărească parcursul poveştii de dragoste dintre Lady Viviette Constantine, doamna aristocrată şi Swithin StCleeve, astronomul sărac, doi îndrăgostiţi care aparţin unor lumi diferite. Lucrarea analizează preocupările sociale şi culturale ale secolului XIX aşa cum se reflectă în romanul lui Thomas Hardy.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti