TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The railway paradigm in American and Romanian literature
(Paradigma căilor ferate în literatura româna şi americană)
Vol LX • No. 1/2008
Dorin Stănescu

 Keywords   The present approach is based on a fictional model which poses the striking question: what the Middle Ages would have been had railroads existed back then, and what an American 19th century would have been without railways ? challenges issued from Mark Twain's novel An Yankee at the King Arthur Court and Nobel laureate Robert Fogel's Railroads and American Economic Growth .Fogel's imaginary was designed as a mathematical computerized model of the American economy lacking railroads. In the Romanian society, railroads were regarded mostly as a model of novelty; there is a frenzy of progress powered by trains and railways, although the great writers approaches differ. Eminescu's poem reads as by railways cane they, all the songs diminish/vanish. Caragiale a great railroad (he owned a restaurant in Buzau Station, a client of Gherea's restaurant in Ploiesti Station), depicts a society which is changing, not necessarily for the better and characters with nonsensical wishes.

 Abstract

 Rezumat
Prezentul studiu se bazează pe un model ficţional pornind de la următoarele întrebări cum ar fi arătat un ev mediu cu teritorii parcurse de căi ferate, sau un secol XIX nord american fără căi ferate? Aceste întrebări sunt abordate prin studiul a doi autori reprezentativi pentru demonstraţia noastră: romancierul Mark Twain cu Un yankeu la curtea regelui Arthur şi istoricul Robert Fogel laureat al Premiului Nobel, cu lucrarea Căile ferate şi creşterea economiei americane în secolul XIX. Ambii autori au pus căile ferate într-o paradigmă: de factură ficţională ?Twain şi un model matematic la Fogel. Modelul matematic a dovedit că în economia americană a secolului XIX, doar 5% era procentul cuprinzând aportul căilor ferate la dezvoltarea economică a ţării, deşi toţi credeau că fără căile ferate economia nu s-ar fi putut dezvolta spectaculos. Era o metoda ingenioasă de a aduce calea ferată şi rolul jucat de aceasta în dezbaterea societăţii americane, dar şi un semnal privind receptarea cu interes a căii ferate în spaţiul nord american.
În societatea românească trenul, calea ferată sunt privite şi acceptate cu entuziasm, există însă şi abordări pesimiste precum cea a lui Eminescu, care vede în calea ferată înstrăinarea şi îndepărtarea de tradiţie (sunt celebre versurile sale: Şi cum vin cu drum de fier toate cântecele pier)şi abordarea satirică a lui Caragiale, creatorul unor personaje precum Leonida Condeescu, primarul oraşului Mizil care se zbate pentru ca trenul Bucureşti-Breslau să oprească un minut la Mizil.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti