TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Profile of Masses in Contemporary Art and Society
(Profilul maselor în arta şi societatea contemporană)
Vol LX • No. 1/2008
Loredana Gădălean

 Keywords   

 Abstract
The article presents the profile of masses, the leaders of the contemporary civilization, and their influences on the main aspects of social life, including the field of arts. Consumption is one of the characteristics of masses behaviour and this behaviour is also identified in relation to literature, communication and interpersonal relationships.

 Rezumat
Articolul prezintă profilul maselor, care conduc civilizaţia contemporană şi influenţele lor asupra principalelor aspecte ale vieţii sociale, incluzând domeniul artelor. Comportamentul maselor este definit de consum, identificat deopotrivă prin raportare la literatură, comunicare şi relaţii interumane.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti