TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Women in Visual Culture: Instances of Femininity in Tracy Chevalier's Fiction
(Femeile în cultura vizuală: Ipostaze feminine în proza lui Tracy Chevalier)
Vol LX • No. 1/2008
Raluca Ghenţulescu

 Keywords   

 Abstract
The aim of this paper is to present Tracy Chevalier's perspective on the female body as a product of visual culture, both socially constructed and culturally mediated. Connoted as an instrument of power, woman's anatomy is seen both as a producer of artistic images (in painting, sculpture and tapestry) and as a shifting icon throughout time. Therefore, this contemporary British female writer tries, in all her five novels published so far, to convey a symbolic meaning to the representation of every woman she depicts, using various images, from the iconic representation of the Virgin to the non-conformist description of a circus ballerina.

 Rezumat
Articolul prezintă diferite ipostaze feminine din romanele lui Tracy Chevalier, care ilustrează ideea că imaginea corporalităţii feminine este un produs al culturii vizuale, un construct social intens mediatizat. Conotată ca un instrument al puterii, anatomia feminină a fost privită de-a lungul timpului atât ca o sursă de imagini artistice (în pictură, sculptură sau tapiserie), cât şi ca simbol. De aceea, imaginile pe care Tracy Chevalier le oferă în toate cele cinci romane publicate până în present ? de la imaginea canonică a Fecioarei Maria la cea non-conformistă a unei balerine de la circ sau a unei sufragete ? au o încărcătură simbolică.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti