TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Molly's Gifts
(Darurile lui Molly)
Vol LX • No. 1/2008
Arleen Ionescu

 Keywords   

 Abstract
The article focuses on the concept of gift as unbelievable, unforeseeable emanation of Eros and focuses on Joyce's Penelope in an eternal give-and-take. It is precisely that situation of givenness which cannot be quantified that I am interested in, when no thing (nothing) is given, as the gifts of life, the gifts of names, the gifts of time are gifts of nothing.

 Rezumat
Articolul se concentrează pe conceptul de dar ca emanaţie a erosului, luând în discuţie protagonista lui Joyce din romanul ?Ulise', Molly Bloom în eternul ei exerciţiu de a da/ a lua. M-am ocupat în prezentul articol de acele situaţii care nu pot fi cuantificate în termeni economici, când practic nici un lucru real (nimic) nu se oferă, adică darul vieţii, darul numelui, darul timpului.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti