TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Analysis of Oil Products from Used Water through the Spectrophotometry of Absorption in IR Compared to the Gravimetrical Method
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti, România, email: vdumi@mail.upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 4/2008
Octav Pântea, Vasile Dumitrescu, Magdalena Maria Budeanu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti, România,
email: vdumi@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   water pollution, oil products, IR spectrophotometry, gravimetrical method

 Abstract
The oil products existing in used water, resulted from the units of oil processing, cause these a certain degree of toxicity. In order to evaluate the degree of pollution of industrial waters, before and after the biological purification, a series of analytical methods have been elaborated as years passed.
The present article compares the results obtained from the gravimetrical analysis broadly used in our country, on a large scale in the present and the spectrophotometrical analysis in IR of used waters from certain refineries and petrochemical units.
According to the analysis of twelve samples, taken in different days, the results obtained through the spectrophotometrical method of absorption in IR are several times bigger than the results obtained through the gravimetrical method. These results lead to the conclusion that the gravimetrical method isn't sufficiently precise, thus enforcing the usage of some modern methods of analyses with a high degree of precision in determining oil products.

 Rezumat
Produsele petroliere existente în apele uzate din instalaţiile de prelucrare a ţiţeiului imprimă acestora un anumit grad de toxicitate. Toate platformele industriale chimice şi petrochimice sunt dotate cu staţii de epurare bilogică a apelor infestate cu produse petroliere. Pentru aprecierea gradului de poluare a apelor industriale, înainte şi după epurarea bilogică, au fost elaborate, de-a lungul timpului, o serie de metode analitice.
În prezenta lucrare se face o comparaţie între rezultatele obţinute prin analiza gravimetrică, utilizată pe scară largă la noi în ţară în momentul de faţă şi analiza spectrofotometrică în IR a apelor uzate din unele rafinării şi platforme petrochimice.
S-a constatat că metoda spectrofotometrică de absorsbţie în IR prezintă avantaje majore faţă de metoda gravimetrică, cum ar fi: exprimarea cantitativă mai exactă a hidrocarburilor, timp de analiză mai mic, acurateţe a analizelor ridicată etc.
Prin analiza a 12 probe, recoltate în zile diferite, s-a constatat că rezultatele obţinute prin metoda spectrofotometrică de absorsbţie în IR sunt de câteva ori mai mari decât rezultatele obţinute prin metoda gravimetrică. Aceste rezultate conduc la concluzia că metoda gravimetrică de analiză a produselor petroliere din apele uzate nu este suficient de precisă, impunându-se astfel utilizarea unor metode moderne de analiză, cu un înalt grad de precizie în determinarea produselor petroliere.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti