TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Environment Protection in the View of Durable Development
(Universitatea Tehnică ?Gheorghe Asachi? din Iaşi, Bdul D. Mangeron, Nr. 67, 700050 e-mail mdima@tuiasi.ro)
Vol LX • No. 4/2008
Mihai Dima, Daniela Matei, Adrian Drăgan
Universitatea Tehnică ?Gheorghe Asachi? din Iaşi, Bdul D. Mangeron, Nr. 67, 700050
e-mail mdima@tuiasi.ro

 Keywords   

 Abstract
A durable development of society ensures an individual prosperity and a welfare increase of a social ensemble at national level, in a way that guarantees the quality of future life generations into a clean environment without pollution.
The paper analyses four scenarios of Romania's development till 2020 year in coordination of the durable development model. It results a compulsoriness promotion investments for a middle and long term which permits a rational and efficient uses of natural resources. So, the exigencies imposed by EU for the protection of environment are respected.

 Rezumat
Dezvoltarea durabilă a societăţii asigură creşterea bunăstării şi prosperităţii individuale şi a ansamblului social la nivel naţional într-un mod care să garanteze calitatea vieţii generaţiilor viitoare într-un mediu curat lipsit de poluare.
Lucrarea analizează patru scenarii de dezvoltare a României până în anul 2020 în coordonatele modelului de dezvoltare durabilă, din care rezultă obligativitatea promovării investiţiilor pe termen mediu şi lung care să permită utilizarea raţională şi eficientă a resurselor naturale, respectând exigenţele impuse de UE de protecţie a mediului.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti