TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Romanian Energetic Policy Concerning the Biofuels usage as an Alternative Energy Source
(Universitatea de Nord Baia Mare, str. Victor Babes 62A, Romania irinadan2003@yahoo.com, vhotea@yahoo.com)
Vol LX • No. 4/2008
Irina Smical, Vasile Hotea, Gabriel Bădescu
Universitatea de Nord Baia Mare, str. Victor Babes 62A, Romania
irinadan2003@yahoo.com, vhotea@yahoo.com

 Keywords   energetic policy, renewable energy, biofuel, biomass, sustainable development

 Abstract
In the view of limiting the global temperature increasing, the green house emissions respectively, Romania has to act immediately, especially in the energetic efficiency field and of energetic renewable sources. The actions regarding the energetic efficiency and the energetic renewable sources will contribute both at diminishing the negative pollutions impact on the environment and at limiting of Romania dependency for the energy import. The reinforcement of developing conditions for the biofuel sector in Europe has been materialized by drawing up the Directive 2003/30/CE, having as target the promoting of biofuels usage in transport. That directive provides the introduction on the market by each EU member state of a minimum production of biofuels and other renewable fuels, calculated on the base of the energy contained of all types of petrol and diesel used in transport. This directive has been transposed in Romanian legislation by the Governmental Decision no. 1844/2005, concerning the promoting of biofuels and other renewable fuels usage in transport, completed and rectified by the Governmental Decision no. 456/2007 which stipulates a phasing for introduction on the Romanian market of the blended biofuels and conventional fuels.

 Rezumat
În vederea limitării creşterii temperaturii globale,respective a emisiilor cu efect de seră, România trebuie să acţioneze imediat, în special în domeniul eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie. Acţiunile privind eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă vor contribui atât la reducerea impactului negative al poluării asupra mediului cât şi la limitarea dependenţei României de importul de energie. Întărirea condiţiilor de dezvoltare a sectorului biocombustibililor in Europa a fost materializată prin elaborarea Directivei 2003/30/CE având ca scop promovarea utilizării biocombustibililor în transport. Această directivă prevede introducerea introducerea pe piaţă de către fiecare Stat Membru a unei producţii minime de biocombustibil şi alţi combustibili regenerabili, calculate pe baza energiei conţinută de toate tipurile de benzină şi motorină utilizate în transport.
Această directivă a fost transpusă în legislaţia din România prin Hotărârea de Guvern nr. 1844/2005, privind promovarea biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili utilizaţi în transport completată şi modificată de Hotărârea de Guvern nr.456/2007 care stipulează o fază pentru introducerea pe piaţa românească a biocombustibililor în amestec cu combustibilii convenţionali.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti