TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Oil Products Terminal. The Appraisal Method Conception in Case of the Oil Tankers Pollution Risk.
(Academia Navală ,,Mircea cel Batran?,Constanţa, 8700, Romania nicolae_florin_m@yahoo.com)
Vol LX • No. 4/2008
Florin Nicolae, Loredana Datcu
Academia Navală ,,Mircea cel Batran?,Constanţa, 8700, Romania
nicolae_florin_m@yahoo.com

 Keywords   oil tanker, oil pollution, pollution evaluation risk

 Abstract
The international practice in the environment management field shows that the analysis of pollution prevention and decrease is oriented on the following directions: pollution sources with causes which produce the environment pollution, pollution effects, the evaluation of the vulnerability type and the sensitivity of the polluted areas.
In this paper elaboration of the pollution evaluation risk based on an index as a three parameters function, as well as the alternative constructive variant without double hull. The method used for the evaluation of the discharged merchandise quantity is made based on the statistic processing. This project proposes an instrument for the evaluation of the pollution risk at tanker oils in accordance with the international regulations. This method can be useful to all "the actors? who develop their activity in the naval industry (transporters, oil terminal operators, naval constructors, insurance companies etc).This project, by it's content and by the information offered, can constitute a solid base for the ulterior developments in this field.

 Rezumat
Practica internaţională în domeniul managementului mediului ne arată că analiza prevenirii poluării mediului marin este orientată după următoarele direcţii: sursele de poluare şi cauzele care produc poluarea mediului, efectele poluării, evaluarea gradului de vulnerabilitate şi sensibilitate a zonelor poluate.În această lucrare evaluarea riscului de poluare este bazată pe determinarea unui indice dependent de 3 parametrii, corespunzători variantelor constructive cu dublu corp. Metoda folosită pentru evaluarea descărcărilor de marfă se bazează pe o prelucrare statistică.Lucrarea propune un instrument de evaluare a riscului de poluare la tancurile petroliere în Acord cu reglementările internaţionale în domeniu. Metoda poate fi folosită de către toţi "actorii? care-şi desfăşoară activitatea în domeniul naval (transportatori, oeratori portuari din terminalele specializate, constructori navali, companii de asigurare, etc.). Proiectul prin conţinutul său reprezintă o bază solidă necesară demarării viitoarelor proiecte în domeniu.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti