TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Influence Of Coke Depositions On The Acidity Of FCC Catalysts
(*Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Romania Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: ralucadragomir@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 4/2008
Raluca Elena Dragomir, Paul Roşca
*Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Romania Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ralucadragomir@upg-ploiesti.ro

 Keywords   coke, acidity ,catalyst

 Abstract
This paper presents the experimental results regarding the effect of coke deposition on the cracking catalyst acidity. It was investigate two to FCC catalysts, PREMIX and VISION fresh and coked by the vacuum distillate cracking reaction. It was established the total acidity and strength of acidity by adsorption and thermodesorption of NH3. The increasing of coke contents on the catalyst involves to decreasing of total acidity and redistribution of acidity strength from the medium to wake strength.
The number of high strength acidity site remains practically constant.

 Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele studiului experimental privind efectul depunerilor de cocs asupra aciditatii catalizatorilor de cracare. Au fost investigati doi catalizatori de cracare, PREMIX si VISION, proaspeti si cocsati in urma cracarii distilatului de vid. S-a determinat aciditatea totală şi tăria acidităţii folosind adsorbţia şi termodesorbţia amoniacului Creşterea conţinutului de cocs pe catalizator determină scaderea aciditatii totale, simultan cu modificarea distributiei tariei aciditatii in sensul creştereii ponderii centrilor activi cu aciditate slabă pe seama diminuării celor cu activitate medie în timp ce ponderea celor cu aciditate mare se modifică foarte puţin.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti