TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Influence Of Some Emulsifiers on the Characteristics of the Emulsified Fuels
(*Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: ibolocan@upg-ploiesti.ro ** ICECHIM Bucureşti, Romania., Splaiul Independeţei, Nr. 202, 060021, Bucureşti)
Vol LX • No. 4/2008
Cristina Duşescu*, Dorin Bombos*, Daniela Popovici*, Mihaela Bombos**, Ion Bolocan*
*Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ibolocan@upg-ploiesti.ro
** ICECHIM Bucureşti, Romania., Splaiul Independeţei, Nr. 202, 060021, Bucureşti

 Keywords   Emulsified fuels, surfactants, emulsifier agent

 Abstract
The aims of this paper were to prepare some new emulsifiers by recovering of PET waste and to study the influence of emulsifier agent over physical properties of emulsified fuels. The emulsifying agents used were monoglycerides and nonionic polymeric compounds. The emulsified fuels were characterized by viscosity, freezing point and flash point. It was established the optimal compositions for emulsified fuels.

 Rezumat
În această lucrare s-a urmărit prepararea unor noi emulgatori prin recuperarea deşeurilor de PET şi studiul influenţei acestor agenţi de emulsionare asupra proprietăţilor fizice ale combustibilului emulsionat. Emulgatorii folosiţi sunt compuşi pe bază de monogliceridă şi polimer neionic. Combustibilii emulsionaţi au fost caracterizaţi prin viscozitate, punct de congelare şi temperatură de inflamabilitate. A fost stabilită compoziţia optimă a combustibililor emulsionaţi.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti