TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Hydrotreating of Raw Vegetable Oils and Mixed with Gasoil
(Universitatea ?Petrol ?Gaze? din Ploiesti e-mail: aborcea@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 4/2008
Anca-Florentina Borcea, Cristina Duşescu, Traian Jugănaru, Dorina Matei, Vasile Matei, Oana Mihai
Universitatea ?Petrol ?Gaze? din Ploiesti
e-mail: aborcea@upg-ploiesti.ro

 Keywords   hydrotreating process, vegetable oils, supported alumina Ni-Mo sulfides catalyst

 Abstract
In micropilot laboratory installation it has been studied the hydrotreating of raw vegetable oil (sunflower oil) and mixed with atmospheric distillation and coking gasoil on Ni-Mo sulphides catalyst alumina supported. Operating conditions were: temperature range 350-450C, pressure range 30-35 bar, hourly space velocity 2 h-1, hydrogen/raw material 5/1 (molar ratio). Reaction products have been characterized by average properties and physical and chemical characteristics, as well as sulphur content, cetane index, aromatic content. It was emphasized the influence of operating parameters on hydrotreated products properties.

 Rezumat
A fost studiată hidrotratarea unui ulei vegetal (ulei de floarea soarelui) simplu şi în amestec cu motorina de la distilare atmosferică şi cocsare, pe catalizatori sulfuri Ni-Mo depuse pe alumina, pe o instalaţie micropilot de laborator. Parametrii de operare au fost: temperatura 350-450C, presiunea 30-35 bar, viteza volumare 2 h-1, raport molar hidrogen/materie prima 5/1. Produşii de reacţie au fost caracterizaţi prin proprietăţi medii şi proprietăţi fizice şi chimice, ca şi conţinut de sulf, cifră cetanică, conţinut de aromatice. A fost evidenţiată influenţa parametrilor de operare asupra caracteristicilor fizice şi chimice ale produşilor de reacţie de la hidrotratare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti