TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study Of Bioethanol Conversion in Aliphatic Hydrocarbons on Zeolite Catalysts
(Universitatea ?Petrol ?Gaze? din Ploiesti e-mail: aborcea@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 4/2008
Anca-Florentina Borcea, Traian Jugănaru, Oana Mihai, Vasile Matei, Daniela Luminiţa Movileanu, Dorin Bomboş, Daniela Popovici
Universitatea ?Petrol ?Gaze? din Ploiesti
e-mail: aborcea@upg-ploiesti.ro

 Keywords   bioethanol, zeolite catalysts, Pd-ZSM-5, C1-C4 aliphatic hydrocarbons

 Abstract
Bioethanol conversion has been studied on zeolite catalysts ZSM-5 type, simple and modified by impregnation with hydrogenating function metals. The study carried on in micropilot laboratory installation in catalyst fixed bed. Operation conditions were: temperature range 350-450C, pressure range 1-50 bar, hourly space velocities range for ethanol 0.5-2 h -1. The reaction carried on in nitrogen inert atmosphere and in the presence of hydrogen. Reaction products were collected as gaseous fraction and analyzed by gas-chromatography to establish the composition as C1-C4 fraction, alkanes and alkenes. It was emphasized the influence of operating parameters catalysts type on C1-C4 compounds distribution in gaseous products.

 Rezumat
Conversia bioetanolului a fost studiată pe catalizatori zeolitici de tipul ZSM-5, simpli şi modificaţi prin impregnare cu metale cu funcţie hidrogenantă. Experimentele au fost efectuate pe o instalaţie micropilot cu catalizator în pat fix. Condiţiile de operare au fost: temperaturi cuprinse între 350-450C, presiuni cuprinse între 1-50 bar, viteze volumare pentru etanol 0,5-2 h -1. Reacţiile au avut loc în atmosferă inertă de azot şi în prezenţa hidrogenului. Produşii de reacţie au fost colectaţi ca fracţie gazoasă şi analizaţi gaz-cromatografic pentru a stabili compoziţia fracţiilor C1-C4 (ca alcani şi alchene). A fost evidenţiată influenţa condiţiilor de operare şi a tipului de catalizator asupra distribuţiei produşilor de reacţie gazoşi.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti