TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Estimation of Prognosis Hydrocarbons Resources in Băileşti Depression, Moesian Platform
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: mihail_batistatu@yahoo.com)
Vol LX • No. 4/2008
Mihail-Valentin Batistatu, Daniela-Doina Neagu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihail_batistatu@yahoo.com

 Keywords   rock surce, reservoir, traps, field

 Abstract
Bailesti Depression, positioned in the western side or Moesian Platform,is not very well explored untill now concerning its hydrocarbons potential due to its speciffic geological conditions. It consists of a diping zone descending from north-north west to south soth east with a stratigraphical columnspeciffic to Moesian Platform, presenting all its main sedimentation cycles with cummulative thickness exceding 6000-7000 m in the most subsided areas.
Depression deposits suffered during their evolution an important termal methamorfism that enables a great part of them to generate hydrocarbons.This feature correlated with the speciffic structural arangement provide the necessary conditions for the existence of exploitable petroleum accumulations. Takeing into account the characteristics of the already known productive structures from Moesian Platform we may estimate the petroleum prognosis potential for each promissing formation/interval of Bailesti Depression deposits.

 Rezumat
Depresiunea Băileşti, situată în zona de vest a Platformei Moesice, nu a fost până în prezent suficient cercetată în ceea ce priveşte potenţialul de hidrocarburi datorită condiţiilor geologice specifice. Ea se prezintă sub forma unei zone ce coboară spre sud sud est şi prezintă o coloană stratigrafică specifică Platformei Moesice, întâlnindu-se toate ciclurile sedimentare ale acesteia cu grosimi cumulative ce depăşesc 6000 m, în zonele de maximă afundare.
Depozitele depresiunii au suferit în timp un metamorfism termic suficient astfel încât o parte dintre ele au generat hidrocarburi. Corelat cu aranjamentul structural specific,sunt prezente condiţii propice existenţei unor acumulări exploatabile de petrol. Extrapolând caracteristicile zăcămintelor deja evaluate în diferite zone ale Platformei Moesice a putut fi estimat potenţialul de prognoză pentru hidrocarburi al Depresiuni Băileşti pentru fiecare orizont stratigrafic de perspectivă.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti