TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Methods to Remove the Heavy Metals from the Slurry
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: mmanea@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 4/2008
Mihaela Manea, Maria Georgeta Popescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mmanea@upg-ploiesti.ro

 Keywords   heavy metals, reduction, slurry, environmental protection

 Abstract
The contamination of soil with elements coming from the slurry composition is of a major importance and it is put under strict environmental regulations. Among these elements, the heavy metals are of special concern, considering the serious damages it produces, even at very low concentrations.
This paper presents a study, made on two different samples of slurry, with different heavy metals compositions, that involves three techniques of reducing the heavy metals content. The experiments were done using extraction in static and in dymanic regime, as well as the technique of free flow. As extraction liquids, it was used water, an acid solution and an alkali solution.
The study concludes with an estimation of the efficiency of the three techniques, comparing also the effectiveness of the extraction liquids for both samples of slurry.

 Rezumat
Contaminarea solului cu elemente provenite din detritus este de o importanţǎ majorǎ şi este supusǎ unor regulamente de mediu foarte stricte. Printre elementele de interes special se numǎrǎ metalele grele, având în vedere efectele puternic nocive pe care le are, chiar şi în concentraţii reduse.
Aceastǎ lucrare prezintǎ un studiu experimental efectuat pe douǎ probe de detritus, cu diferite compoziţii, în care se folosesc trei tehnici de reducere a conţinutului de metale grele. Experimentele au fost realizate folosind metoda extracţiei în regim static şi dinamic, dar şi tehnica curgerii libere. Ca lichide de extracţie s-au utilizat apa, o soluţie acidǎ şi o soluţie alcalinǎ.
Studiul realizeazǎ o estimare a eficienţei celor trei tehnici, comparând, de asemenea, şi performanţele lichidelor de extracţie pe ambele probe de detritus.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti