TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Genetic Algorithms Applied to Solving the Gas - lift Allocation Problem
(* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti e-mail: mradulescu@upg-ploiesti.ro ** Halliburton e-mail: irinel-gabriel.marcu@halliburton.com)
Vol LX • No. 4/2008
Mariea Marcu*, Gabriel Irinel Marcu**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
e-mail: mradulescu@upg-ploiesti.ro
** Halliburton
e-mail: irinel-gabriel.marcu@halliburton.com

 Keywords   gas-lift, performance curve, genetic algorithm optimization, nodal analysis, gas injection

 Abstract
Continuous gas lift is an artificial lift method mostly used after the naturally flow period ceases. This method assumes the continuous gas injection directly into produced fluid current for reduction the oil-water mixture density and therefore for diminution of the bottom hole pressure to obtain certain liquid flow rate. The major problem which appears in the case of a continuous gas-lift wells system is the gas rate determination which will be injected per well for producing the optimum flow rate per reservoir in accord with the capacity of gas source. For solve this problem it is necessary to build the gas-lift performance curve for each well in order to provide the maximum, respectively the optimum flow rate produced by the well in some condition and the gas injection rates corresponded. The maximum flow rate is evidently, but the optimum flow rate and its corresponded gas injection rate must be determined by applying of an optimization method.
Consequently in this paper we analyze three approximation methods of the gas-lift performance curve and also we present the genetic algorithm and its application for determining the optimum gas injection rate and flow rate per well and per reservoir. Further we studied the influence of the genetic algorithm configuration and approximation methods of the gas-lift curve on the optimization results. The tests were effectuated with a small value of the gas source capacity and we have obtained the optimum total flow rate for the reservoir close by the maximum total flow rate produced by this.

 Rezumat
Gaz-liftul continuu este o metodă de liftare artificială utilizată de cele mai multe ori după ce perioada de erupţie naturală încetează. Această metodă presupune injectarea continuă a gazelor direct în curentul de fluide produse de sondăpentru reducerea densităţii amestecului apă-ţiţeişi deci pentru diminuarea presiunii dinamice de fund pentru a obţine un anumit debit de lichid. Problema principală care apare in cazul sondelor exploatate prin gaz-lift continuu este determinarea debitului de gaze care trebuie injectat în fiecare sondă pentru a produce un debit optim pe zăcământ în concordanţă cu capacitatea sursei de gaze. Pentru a rezolva această problemă este necesar să se determine curba de comprtare în gaz-lift pentru fiecare sondă în scopul furnizării debitului maxim, respectiv optim, care pot fi produse de o sondă în anumite condţii, precum şi debitele de injecţie coresunzatoare. Debitul maxim de lichid este evident, insă debitul optim de lichid, precum şi debitul de injectie corespunzator acestuia trebuie să fie determinate prin aplicarea unei metode de optimizare.
Prin urmare, în această lucrare se analizează trei metode de aproximare a curbei de comportare a sondei în gaz-lift şi de asemenea se prezintă metoda algoritmilor genetici şi aplicarea ei pentru determinarea debitului de injecţie optim şi a debitului de lichid pe sondă şi pe zăcămant. Mai departe se studiază influenţa configuraţiei algoritmilor genetici şi a metodelor de aproximare a curbei de comportare a sondei în gaz-lift asupra rezultatelor optimizării. Testele au fost efectuate pentru o valoare mică a capacităţii sursei de gaze obţinându-se debitul total de lichid pe zăcământ apropiat de debitul maxim total de lichid produs de acesta.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti