TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Urban Geo-ecology, a New Branch of the Geo-sciences, Support of Durable Territorial Planning
(* Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F. ? "ISPIF?, Şos. Olteniţei, nr. 35-37, sector 4, Bucureşti e-mail: barac@ispif.ro, ispifcris@yahoo.com ** Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploiesti e-mail: lavram@mail.upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 4/2008
Mihai Barac*, Lazar Avram**, Animary Arghirescu*, Adrian Diaconu*, Cătălin Şerban*, Cristina Antoniac*
* Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F. ? "ISPIF?,
Şos. Olteniţei, nr. 35-37, sector 4, Bucureşti
e-mail: barac@ispif.ro, ispifcris@yahoo.com

** Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploiesti
e-mail: lavram@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   urban geo-ecology, geo-ecological factors, environmental protection, impact on the environment

 Abstract
For a durable socio-economic development under the context of durable territorial planning, the support offered by the sciences having as subject the earth, water and air with the evaluation of the pollution degree, as well as with proposals regarding the conservation, reconstruction and consolidation of the environment is necessary to be used.
For knowing the particularities of the evolutionist trends of the environmental factors submitted to different and constant anthropic pressures, a new concept was developed under the context of using the results offered by the sciences applied in the earth study domain and this concept is "the urban geo-ecology". Therefore, the urban geo-ecology represents a multi-disciplinary research of the different braches of the earth and water sciences (such as: hydrology, engineering geology, geo-chemistry, stratigraphy and geo-morphology), with the purpose of obtaining information regarding the way in which the geo-ecological factors answered to the socio-economic development of an urban area.
By the results of the research in the geo-sciences domain, very important data are obtained for the local and central administrations, for the engineers working in different fields which have as subject the environmental protection, the implementation of social, economic and industrial objectives, etc., and for developers or managers of companies whose investments have an impact on the environment.

 Rezumat
In contextul dezvoltarii amenajarilor teritoriale pentru o dezvoltare socio-economica durabila, este necesar sa fie utilizat suportul oferit de stiintele care au ca obiect de studiu apa, aerul si pamantul, cu aplicatie asupra evaluarii gradului de poluare, dar si cu propuneri privind conservarea, reconstructia si consolidarea mediului.
Pentru cunoasterea particularitatilor tendintelor evolutive a factorilor de mediu supusi unor presiuni antropice diverse si constante s-a dezvoltat un nou concept in contextul aplicarii rezultatelor oferite de stiintele aplicate in domeniul studiului pamantului si anume geo-ecologia urbana. Acesta are la baza o cercetare pluridisciplinara a diverselor ramuri ale stiintei pamanturilor si a apelor (cum ar fi hidrologia, geologia inginereasca, geochimia, stratrigrafia si geomorfologia), in scopul obtinerii informatiilor referitoare la modul in care au raspuns factorii geo-ecologici la dezvoltarea socio-economica a unei zone urbane.
Prin rezultatele cercetarii in domeniul geostiintelor se obtin date foarte importante pentru admnistratiile locale si centrale, pentru inginerii ce desfasoara activitati in domenii diverse avand ca obiect de studiu protectia mediului, proiectarea de obiective sociale, economice, industriale, etc., pentru dezvoltatori sau factori de decizie din cadrul unor firme ce realizeaza investitii cu impact asupra mediului.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti