TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Tool Joint Analysis to Reduce Errors in Hydraulic Calculations
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: yaghoobi_amin@yahoo.com; lavram@upg-ploiesti.ro)
Vol LX • No. 2/2008
Amin Yaghoobi, Lazăr Avram
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: yaghoobi_amin@yahoo.com; lavram@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Drilling hydraulics, tool joint, internal taper

 Abstract
The drilling industry cannot, without fail, match calculated and actual pump pressures. For example, pump pressure (pp) calculations using API model with synthetic based mud (SBM) can be off as much as 35% [7].

Many experimental studies deal with the flow of fluids through pipes and annuli for pressure loss calculations. Most of these studies have concentrated on rheological models, pipe roughness, and geometrical parameters. However, the effects of tool joints had not been seriously investigated to estimate the pressure loss inside drill pipe and in the annulus. Optimization of hydraulic calculations for pressure loss corrections are the focus of this study.


 Rezumat
Industria de foraj nu poate să potrivească, fără eroare, presiunile calculate cu cele măsurate la pompă. De exemplu, calculul căderilor de presiune la pompă (pp), folosindu-se modelul API cu un fluid pe bază de hidrocarburi sintetice (SBM), poate să fie cu o eroare de 35% faţă de cea măsurată [7].
Foarte multe studii experimentale se ocupă de curgerea fluidelor în tuburi cilindrice circulare şi în spaţii inelare în scopul calculelor căderilor de presiune. Majoritatea acestor studii sunt concentrate asupra modelelor reologice, rugozităţii tuburilor şi parametrilor geometrici. Totuşi, efectele racordurilor nu au fost investigate în mod serios pentru a se estima căderile de presiune în prăjini şi totodată spaţiile inelare. Scopul de bază al acestui studiu îl constituie optimizarea calculelor hidraulice în vederea corectării căderilor de presiune.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti