TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Best Management Practices to Improve
(* Setubal College of Technology of the Setubal Polytechnics, Portugal e-mail: fdidelet@est.ips.pt ** Portucel-Soporcel, Setúbal, Portugal e-mail: rui.canuto@portucelsoporcel.com)
Vol LX • No. 2/2008
Filipe J. Didelet Pereira*, Rui M. F. Canuto**
* Setubal College of Technology of the Setubal Polytechnics, Portugal
e-mail: fdidelet@est.ips.pt
** Portucel-Soporcel, Setúbal, Portugal
e-mail: rui.canuto@portucelsoporcel.com

 Keywords   queues, services, operational reliability, costs

 Abstract
The industry of production of pulp for paper is characterized by the process of continuous production and any interruption or fortuitous variation due to failures or damages of the equipment is, normally, taken care of immediately by the respective services of maintenance. Independently of the greater or smaller appeal of the maintenance services management in respect to outsourcing, the equipments failures and repair rates are measured, respectively, by the MTBF (mean time between failures) and the MTTR (mean time to repair or replace). Both of them characterize the process of the arrivals of the repairing orders and the correspondent service. This work presents a practical application of the theory of the "queues" for the sizing of the operational maintenance function through exponential model M/M/S (Kendall notation) and an optimization process that considers the outsourcing opportunities taking in account the workload and the costs of the maintenance works to carry out simultaneously during the planned shut-downs of the manufacture areas.

 Rezumat
Industria producătoare de pastă de lemn pentru fabricarea hârtiei este caracterizată de un proces de producţie continuă şi orice întrerupere sau variaţie inopinată datorată avarierii sau defectării echipamentului este, de regulă, remediată imediat de către respectivele servicii de mentenanţă. Independent de mărimea apelului la managementul serviciilor de mentenanţă în raport cu externalizarea, defectele şi rata de reparaţie ale echipamentelor sunt exprimate respectiv prin timpul mediu dintre defectări (MTBF) şi timpul mediu de reparare sau înlocuire (MTTR). Ambii caracterizează procesul de intrare a ordinelor de reparare şi a serviciilor corespunzătoare. Prezenta lucrare prezintă o aplicaţie practică a teoriei firelor de aşteptare pentru dimensionarea funcţiei de mentenanţă operaţională pe baza modelului exponenţial M/M/S (notaţia Kendall) şi un proces de optimizare ce ia în considerare oportunităţile de externalizare ţinând seama de sarcinile de lucru şi de costul lucrărilor de mentenanţă de realizat simultan în timpul opririlor planificate ale zonelor de fabricaţie.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti