TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Heavy Plates Cold - Roll - Bending Modelling
(Universitatea "Valahia?, B-dul Unirii. No. 18, cod 130082, Târgovişte, Romania e-mail: atdumitrescu@gmail.com)
Vol LX • No. 2/2008
Alexandru Traian Dumitrescu, Adrian Catangiu, Dan Ungureanu
Universitatea "Valahia?, B-dul Unirii. No. 18, cod 130082, Târgovişte, Romania
e-mail: atdumitrescu@gmail.com

 Keywords   plate, cold forming, simulation, bending

 Abstract
In the elementary bending theory it is usual to admit the hypothesis of small strains, small enough to neglect the transversal stresses induced by severe curvature. It is also admitted that the neutral surface coincides, during deformation, with the central plane of the plate. To carry out a mechanical modelling of heavy plates bending, in order to for obtain great diameter tube, it is necessary a general theory of plate bending, without restrictions regarding the magnitude of strains and curvature; it is also necessary to determine the neutral surface movement and the movement of each fibre across the plate thickness. The paper presents a model of strains and stresses calculus for a rigid-plastic material and for a hardenable material too. An important issue of these calculae is the width determination of the zone where the material suffer, during bending, an elongation and compression too and so, the Bauschinger effect has an important influence on the mechanical proprieties of tubes. In this zone the material strength after bending is less than the plate strength, the strength diminishing being proportional to the width of mentioned zone.

 Rezumat
În teoria clasică a încovoierii, se foloseşte de obicei ipoteza micilor deformaţii, suficient de reduse pentru a neglija tensiunile transversale induse de încovoierea severă. De asemenea, se consideră că suprafaţa neutră în timpul deformării coincide cu planul central al tablei. Pentru modelarea matematică a încovoierii tablelor groase destinate fabricării ţevilor de diametre mari, se foloseşte teoria generală a încovoierii plăcilor fără restricţii legate de mărimea deformaţiilor şi curburii, dar este necesară determinarea deplasării suprafeţei neutre respectiv, a fiecărei fibre de-a lungul grosimii plăcii. Lucrarea prezintă modelul de calcul al tensiunilor şi deformaţiilor pentru un material rigid-plastic şi pentru unul durificabil. Un capitol important al acestor calcule este constituit de determinarea zonei în care materialul, în timpul încovoierii, suferă o alungire urmată de compresiune şi ca urmare efectul Bauschinger are o importantă influenţă asupra caracteristicilor mecanice ale ţevii. După încovoiere, în această zonă, rezistenţa materialului este mai redusă decât rezistenţa globală a plăcii, reducerea rezistenţei fiind proporţională cu lăţimea zonei menţionate.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti