TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Conrad's Work ? a Challenge to Accepted 19th - century Views on Imperialism
(Reconsiderarea ideilor despre imperialism din secolul al XIX-lea în opera lui Conrad)
Vol LIX • No. 2/2007
Anca Mihaela Dobrinescu

 Keywords   

 Abstract
Analysed more often than not as a significant contribution to the modern novel, brilliantly anticipating the ideas and techniques of modernism, Conrad's work can be also read as a challenge to the accepted views on imperialism valid in the 19th century. Conrad's analysis is carried out from the perspective of the exile questioning the immutable and incontestable imperialistic values at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, when Great Britain's expansionist policy was a taboo subject, forbidden thus to literary representation.

 Rezumat
Analizată cel mai adesea ca o contribuţie semnificativă la dezvoltarea romanului modern, care anticipează ideile şi tehnicile modernismului, opera lui Conrad poate fi citită şi prin prisma reconsiderării ideilor despre imperialism acceptate în secolul al XIX-lea. Conrad adoptă poziţia exilatului, punând sub semnul întrebării valorile imperialiste necontestate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, când politica expansionistă a Marii Britanii era considerată un subiect tabu şi deci interzis reprezentării literare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti