TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
"The Village? in the Early 20th Century Romanian Literature as Compared to Lucian Blaga's Vision
(Satul în literatura română de la începutul secolului al XX-lea în comparaţie cu viziunea lui Lucian Blaga)
Vol LIX • No. 2/2007
Mihaela-Claudia Iancu

 Keywords   

 Abstract
The literary critics and historians classify the early 20th century Romanian writers as traditionalists and the modernists, taking into consideration the rural or urban source of inspiration of the writers. However, there is an important difference between the attitude of the traditionalist writers who published in the reviews Sămănătorul and Viaţa româneasca and the traditional village reflected in the works of the writers from Gândirea. Lucian Blaga, one of the most important writers from the latter group brought in the Romanian literature a different perspective on the village: it is a concept, an ideal traditional space where the human being can communicate with the transcendent and the creator of the Romanian style and of the "minor culture?, from which a major culture can derive.

 Rezumat
Criticii si istoricii literari clasifică scriitorii români in prima jumătate a secoului al XX-lea în traditionalişti şi modernişti având drept criteiu sursa lor de inspiratie rurala sau urbana. Însă atitudinea scriitorilor traditionalişti interbelici este foarte diferită de ca a predecesorilor lor de la Sămănătorul si Viaţa româneasca. Lucian Blaga, unul dintre scriitorii din grupul "Gândirea? ilustrează în operele sale un sat românesc etern , un concept, pe care l-a numit în eseurile sale: ?satul-idee?. Acesta este spaţiul privilegiat în care omul poate să trăiască în armonie cu transcendentul, creatorul matricii stilistice româneşti şi al culturii minore din care se poate dezvolta adevărata cultură majoră a neamului.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti