TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The New Testament of Bălgrad (1648) or the Dawn of Orthodoxy in the Romanian Language
(Noul Testament de la Bălgrad (1648) sau zorii ortodoxiei în haină românească)
Vol LIX • No. 2/2007
Loredana Netedu

 Keywords   

 Abstract
In the history of the Holy Bible's translation, the 17th century represented the climax of the mediaeval epoch, as it was the century when the first complete versions of the New Testament (1648) and that of the Holy Scriptures (1688-The Bible of Bucharest or Şerban's Bible) were printed. It was also the period when personalities of the religious hierarchy ? Antim Ivireanul, Varlaam, Dosoftei,Simion Ştefan ? manifested through administrative and cultural actions, the most important one being that of introducing Romanian as the official language in churches. This paper emphasizes the theological and philological importance of The New Testament of Băgrad, the first unbridged edition of The Gospels in Romanian.

 Rezumat
Secolul al XVII-lea reprezintă punctul de maximă înflorire a literaturii religioase, prin cele două apariţii editoriale remarcabile, prin însemnătate simbolică şi condiţii grafice, - Noul Testament de la Bălgrad (1648) şi Biblia de la Bucureşti (1688). Lucrările nu au doar importanţă teologică, în calitatea lor de prime traduceri integrale ale Sfintei Scripturi în limba română, dar constituie şi monumente de limbă literară, prin anularea dualităţii limbă scrisă/ limbă vorbită din secolele precedente, ca şi prin dezideratul, afirmat direct de autori de a pune bazele unei limbi unitare pentru românii din toate provinciile istorice.Se încearcă aşadar reducerea sau chiar îndepărtarea din traduceri a elementelor dialectale, folosirea principiului circulaţiei cuvintelor ca bază a selecţării elementelor comune şi specularea expresivităţii limbii vorbite. Acolo unde nu există terminologia adecvată traducătorii apelează la neologisme, contribuind astfel la îmbogăţirea vocabularului.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti