TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
John Ashbery: Aestheticising the individualised perception of the quotidian
(Estetizarea percepţiei individuale a cotidianului)
Vol LIX • No. 2/2007
Alina-Elena Stanciu

 Keywords   

 Abstract
The present paper attempts at exploring John Ashbery's new perspective on the banal realm of everyday life and on the platitudes of the quotidian. In a postmodernist acceptance of all forms and values of existence, the poet challenges the readers by offering a revitalizing spectacle of the irrelevant and trivial aspects of daily life. The delusive, alternative and dissipated structures release a variety of patterns of interpretation and make us aware of the element of provisionality.

 Rezumat
Prezenta lucrare îşi propune să studieze noua perspectivă a lui John Ashbery asupra tărâmului banal al vieţii zilnice şi asupra platitudinilor cotidianului. Într-o acceptare postmodernă a tuturor formelor şi valorilor existenţei, poetul îşi provoacă cititorii oferindu-le un spectacol plin de viaţă al aspectelor minore şi lipsite de importanţă ale vieţii. Structurile amăgitoare, alternative şi difuze declanşează o varietate de modele interpretative şi ne fac conştienţi de caracterul lor provizoriu.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti