TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Awakening Through Letters in Walker's The Color Purple
(Conştientizarea prin scris/ scrisori în romanul lui Walker The Color Purple)
Vol LIX • No. 2/2007
Meryem Ayan

 Keywords   

 Abstract
Alice Walker's, the Pulitzer Prize winning, "The Color Purple? grounded in black folk speech is a contemporary novel that has stirred a multitude of controversial criticism because of its style and the way it represented subjects as child abuse, Black male violence, lesbianism, love, romance, sexuality, sisterhood, womanhood, independence and awakening of the self. The major intention in this paper is to focus on the epistolary mode and discuss how the awakening of the self of a Southern black came true through the process of awakening through letters.

 Rezumat
"The Color Purple? de Alice Walker, construit pe baza folclorului negru, este un roman contemporan care a generat un număr mare de polemici datorită stilului şi a felului în care reprezintă subiecte ca violenţa asupra copiilor, violenţa bărbatului negru, lesbianismul, dragostea, sexualitatea, sentimenul de soră, ideea de femeie, independenţa şi trezirea eului. Scopul acestui articol este să analizeze modul epitolar şi să discute maniera în care trezirea eului unei femei negre din Sud se realizează prin scris, mai precis prin scrisori.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti