TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Return of the Strong Ones: Reincarnation as Development and Continuity in the Trilogy of Akachi Adimora-Ezeigbo
(Întoarcerea celor puternici: reîncarnarea ca dezvoltare şi continuitate în trilogia lui Akachi Adimora-Ezeigbo)
Vol LIX • No. 2/2007
Aito, Ofure O.M

 Keywords   

 Abstract
The task of representing the process of transformation has become a serious concern of current postcolonial writing in Africa. The depth of African heritage is being deconstructed to reveal meaning and power as writers delve into a hitherto sacred realm. Interpretations of identity and transformation are now being situated in divergent perspectives including cultural and mythical beliefs and practices. In this paper, I intend to examine the concept of reincarnation as a literary device in narrating and documenting women's productivity, acknowledgement and social transformation. Reincarnation in this sense becomes a process of continuity from the past to the present and a symbolic form of interpreting identity. The purpose is to interpret a world of human and woman existence which is crossed by ?famished road' and their religious beliefs, which is defined by the socio-cultural identity as the best way of understanding the processes of human association and construction of symbolic communities. Literature as a tool of narrating experiences, thus, affords much the opportunity to narrate and document women ?amazons', who seem forgotten in the retelling of history of human existence and development in the light of Womanist ideology, for the purpose of continuity and transformation.

 Rezumat
Datoria de a reprezenta procesul de transformare a devenit o preocupare majoră a literaturii postcoloniale din Africa. Moşternirea africană este deconstruită pentru a recupera sensul şi puterea prin investigarea de către scriitori a unui tărâm considerat sacru până acum. Interpretarea identităţii şi a transformării se realizează din perspective divergente inclusiv practicile şi credinţele mitice şi culturale. În acest articol, intenţionez să examinez conceptul de reîncarnare ca procedeu literar de narare şi susţinere a productivităţii, a recunoaşterii ş ia transformării sociale a femeii. În acest sens, reîncarnarea devine un proces de continuitate între trecut şi prezent şi o formă simbolică de interpretare a identităţii. Scopul este să interpretez o lume a existenţei umane şi a existenţei femeii traversată de ?drumul înfometării' şi credinţele sale religioase, o lume care se defineşte prin identitatea socio-culturală ca modul cel mai bun de a înţelege procesele asocierii umane şi construirea comunităţilor simbolice. Literatura este o formă de a nara experienţe şi, astfel, îşi permite să nareze şi să aducă dovezi în sprijinul femeilor ?amazoane', care par uitate în povestea existenţei şi a dezvoltării umane, în lumina ideologiei feminsite, pentru continuitate şi transformare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti