TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Personification in Business English Metaphors
(Personificarea în metaforele din engleza pentru afaceri)
Vol LIX • No. 2/2007
Adina Oana Nicolae

 Keywords   

 Abstract
Traditionally, personification has been defined as a trope in which human qualities or abilities are assigned to abstractions or inanimate objects. This article transfers the traditional outlook into a cognitive semantics framework and re-orients the search domain from literature and ordinary language to the business discourse. The exploration is meant to prove that personification is a cognitive mechanism that speakers of English profit by even in fields where tropes are theoretically banned.

 Rezumat
În mod tradiţional personificarea a fost definită ca o figură de stil în care calităţi şi aptitudini umane sunt atribuite unor abstracţii sau unor obiecte neînsufleţite. Prezentul articol transferă viziunea tradiţională în cadrul semanticii cognitive şi reorientează domeniul de analiză de la literatură şi limbaj cotidian la discursul de afaceri. Această investigaţie are menirea să demonstreze că personificarea este un mecanism cognitiv de care profită vorbitorii limbii engleze chiar şi în domenii în care prezenţa figurilor de stil este teoretic nelegitimă.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti