TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Exploring Identity in Ian McEwan's "Black Dogs?
(Explorarea identităţii în romanul "Câinii negri? de Ian McEwan's)
Vol LIX • No. 1/2007
Anca Mihaela Dobrinescu

 Keywords   

 Abstract
Apparently taken to its limits by modernist writers such as Joyce, Woolf or Beckett, the novel undergoes a renaissance by the turn of the twenty-first century as it starts to address issues of paramount importance for the contemporary world. The exploration of identity, national and individual, becomes a central concern of contemporary British and American fiction. By means of a temporally multi-layered narrative, Ian McEwan explores the process of identity making in the contemporary society. Focusing on various, sometimes unconnected, personal histories, Ian McEwan tries to make sense of mankind's history and sees identity as indissolubly linked to the past. McEwan's main point is that only by a lucid understanding of the past can one imagine one's present identity and properly delimit one's liveable future.

 Rezumat
Chiar dacă scriitorii modernişti par să fi spus totul în materie de roman, romanul, ca formă literară, renaşte la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea prin aceea că începe să trateze aspecte de importanţă majoră pentru lumea contemporană. Explorarea identităţii, naţională sau individuală, devine o temă centrală a romanului contemporan englez şi american. Printr-o naraţiune organizată pe mai multe niveluri temporale, Ian McEwan explorează procesul de construire a identităţii în societatea contemporană. Pornind de la o serie de povestiri personale, uneori fără o legătură clară între ele, Ian McEwan încearcă să explice sensul istoriei şi vede identitatea ca indisolubil legată de trecut. Ian McEwan demonstrează că doar printr-o înţelegere lucidă a trecutului se poate concepe identitatea prezentă şi se poate delimita corespunzător viitorul.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti