TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
George Eliot: A Feminine Sage's Perspective on Victorianism
(George Eliot: Victorianismul în viziunea unei înţelepte)
Vol LIX • No. 1/2007
Irina Toma

 Keywords   

 Abstract
The present paper attempts at offering a new perspective on Victorianism stemming from George Eliot's fiction. The novelty of the writer's outlook on her age lies in the original intertwining of the intellectual and realistic discourse of a novelist deeply concerned with the woman's status in the Victorian Age.

 Rezumat
Prezenta lucrare trateazǎ Victorianismul din perspectiva romanelor lui George Eliot. Noutatea abordǎrii constǎ în îmbinarea originalǎ dintre discursul realist şi cel intelectual al unei romanciere profund preocupate de statutul femeii în epoca victorianǎ.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti