TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Brief Outline of Reading
(Observaţii asupra procesului de lectură)
Vol LIX • No. 1/2007
Anca-Elena Stefan

 Keywords   

 Abstract
The present paper attempts to deconstruct the most basic aspects of reading, stemming in Paul Cornea's poetics of reading and Umberto Eco's considerations regarding the validity of any act of reading/ interpretation The paper strives to encompass the theoretical endeavours of the most important critics preoccupied with this field of activity over the past 50 years.

 Rezumat
În acest articol îmi propun să ilustrez complexitatea proceselor de lectură, referindu-mă în acelaşi timp la diversele accepţiuni şi tipologii folosite de diverşi teoreticieni pentru circumscrierea acestui act cultural. Articolul are la bază lucrările reputaţilor cercetători Paul Cornea, Matei Călinescu, respectiv Umberto Eco.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti