TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Experimentation in Ben Jonson's "Volpone?
(Experimentul lui Ben Jonson în "Volpone?)
Vol LIX • No. 1/2007
Alina-Elena Stanciu

 Keywords   

 Abstract
Ben Jonson transgresses the traditional conventions of comedy, encompassing elements of satirical comedy, morality play, fable and tragedy which are to be seen in the satirical study of the contemporary vices and immoral corruption, in the unifying theme of self-deception and in the confined setting that permits the linear characters (dominated by one single trait which determines their actions) to collide with one another. This collision maintains the element of surprise for the readers whose expectations are especially contradicted by the final defeat of the greedy characters, when the moralising author cruelly condemns folly and avarice.

 Rezumat
Ben Jonson depăşeşte convenţiile tradiţionale ale comediei, cuprinzând elemente de comedie satirică, de moralitate, fabulă şi tragedie care pot fi observate în studiul satiric al viciilor contemporane şi al corupţiei imorale, în tema unificatoare a auto-deziluziei şi în decorul limitat care permite personajelor liniare (dominate de o singură trăsătură care le determină acţiunile) să se ciocnească. Această coliziune menţine elementul de surpriză pentru cititori ale căror aşteptări sunt în special contrazise de înfrângerea finală a personajelor lacome, căci autorul moralizator condamnă fără milă prostia şi zgârcenia.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti