TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Types of Disruptive Behaviour in Classroom: A Pilot Study
(Tipuri de comportament perturbator în clasă: un studiu pilot)
Vol LIX • No. 1/2007
Mihaela Badea

 Keywords   

 Abstract
In most cases teachers centre their efforts, attention, concentration and control on teaching itself, thus ignoring, sometimes unintentionally, other educational contexts which deal with students' behaviour in classroom. The aim of the present paper is to show the results of a pilot study, whose purpose is to identify the extent to which certain types of disruptive behaviour in classroom has had an impact on the students and their learning process.

 Rezumat
În majoritatea cazurilor, profesorii îşi centrează eforturile, atenţia, şi se concentrează pe procesul de predare, ignorând, uneori neintenţionat, alte contexte educaţionale care au legătură cu comportamentul studenţilor în clasă. Scopul lucrării este de a arăta rezultatele unui studiu pilot, al cărui obiectiv este să identifice măsura în care anumite tipuri de comportament perturbator din clasă au impact asupra studenţilor şi procesului de învăţare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti