TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Management of Verbal conflict. Three Theoretical Points of View
(Managementul conflictului verbal. Trei puncte de vedere teoretice)
Vol LIX • No. 1/2007
Răzvan Săftoiu

 Keywords   

 Abstract
In the first theory presented, Deutsch mainly suggests that a cooperative orientation to conflict is more beneficial than a competitive one as long as you have social support. There is another point worth mentioning: conflict should be reframed as our problem, thus requiring cooperative efforts. Reframing conflict brings about norms of cooperative behavior such as: identification of common ground, taking responsibility, responsiveness, and honesty. A very practical point of view is adopted by Tracy, who focuses on the management of interactional troubles that arise between 911 callers and operators. Her main argument is that the caller and the called parties operate with different frames. The third theory presented, the one belonging to Vuchinich, centers on how verbal conflict eventually comes to an end, in the form of three patterns of interaction.

 Rezumat
În prima teorie prezentată, Deutsch sugerează faptul că adoptarea unei atitudini cooperante faţă de conflictul verbal este mai benefică decât adoptarea unei atitudini competitive, atâta timp cât aceasta este sprijinită din punct de vedere social. Un alt punct care merită reţinut din teoria lui Deutsch este acela conform căruia conflictul verbal ar trebui redefinit ca problemă comună a interactanţilor. Redefinirea conflictului ar determina adoptarea unor norme de comportament precum: identificarea fondului comun, asumarea responsabilităţii şi onestitatea. Un punct de vedere foarte practic este adoptat de Tracy, care îşi concentrează atenţia asupra managementului conflictelor verbale care apar uneori între cei care sună la linia de urgenţă 911 şi operatorii care le răspund. Principalul argument al autoarei este că există cadre diferite care sunt actualizate de către cele două părţi implicate în convorbire. Cea de-a treia teorie prezentată, aparţinând lui Vuchinich, se concentrează asupra modului în care se încheie un conflict verbal, prezentare concretizată sub forma a trei modele de interacţiune.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti