TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Idioms and Proverbs in Corpora
(Idiomuri şi proverbe in Corpora)
Vol LIX • No. 1/2007
Vasyl Starko

 Keywords   

 Abstract
While working on our dictionary, we have implemented certain features which, in our opinion, should increase the value of the dictionary, especially for encoding purposes. The most important of these features is the inclusion of definitions. In this article, we suggest two ways of improving bilingual phraseological dictionaries: (1) inclusion of cognitively truthful definitions of idioms and (2) explanation of semantic bridges between their literal and figurative senses. Consistent incorporation of these features is likely to lead to a significantl increase in the value of dictionaries and will help turn them into true learning tools.

 Rezumat
În dicţionarul englez-ucrainian, am implementat o serie de aspecte care, după părerea noastră, ar putea mări valoarea lucrării. Cel mai important aspect este includerea definiţiilor. Acesta nu este o inovaţie lexicografică, însă este un aspect care lipseşte din dicţionarele disponibile pentru limba ucrainiană. În acest articol, sugerăm două modalităţi de îmbunătăţire a dicţionarelor frazeologice bilingve: (1) includerea unor definiţii ale expresiilor idiomatice şi (2) explicarea legăturilor semantice între sensurile de bază şi cele figurate. Încorporarea acestor aspecte poate conduce la creşterea semnificativă a valorii dicţionarului frazeologic bilingv şi poate ajuta la transformarea dicţionarului într-un instrument valoros de învăţare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti