TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Task-Skill-Strategy Relationship in Assessing Reading Comprehension Performances
(Relaţia dintre sarcini, deprinderi şi strategii în evaluarea performanţelor de receptare a mesajului scris)
Vol LIX • No. 1/2007
Ionela Neagu

 Keywords   

 Abstract
The Romanian Ministry of Education's incoherence in applying the Common European Framework of Reference to the National Curricula designed for foreign languages has led to various inconsistencies. This paper aims to reconstruct the process that the Ministry's representatives should have followed in establishing the Standards of performance in foreign languages for the 8th grade. The key issue that seems to lie at the basis of such assessment procedures is the relationship between the task-type/structure and the skills and strategies that learners must make use of while solving such tasks.

 Rezumat
Incoerenţa cu care Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii şi Tineretului din România a aplicat Cadrul European Comun de Referinţă în cadrul Programelor Naţionale concepute pentru limbi străine a condus la diferite incongruenţe. Lucrarea de faţă îşi propune să reconstituie procesul pe care reprezentaţii Ministerului ar fi trebuit să îl urmeze pentru a stabili Standardele de performanţă în limbi străine pentru elevii de clasa a VIII-a. Elementul cheie ce pare să stea la baza acestor proceduri de evaluare este relaţia dintre structura/tipul de sarcină şi deprinderile şi strategiile pe care elevii trebuie să le folosească în rezolvarea unor astfel de sarcini de lucru.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti