TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Information-Processing Functions of Conceptual Metaphors in Economic Discourse
(Funcţiile metaforelor conceptuale în prelucrarea informaţiei în discursul economic)
Vol LIX • No. 1/2007
Adina Oana Nicolae

 Keywords   

 Abstract
The usage of metaphors in economic discourse presents some concrete benefits for the receiver of the message. In the present paper I plan to demonstrate with corpus samples that conceptual metaphors play a major cognitive role in that they facilitate interpretation and contribute to the effective management of the information-processing tasks.

 Rezumat
Utilizarea metaforelor în discursul economic prezintă câteva beneficii concrete pentru receptorul mesajului. În prezenta lucrare îmi propun să demonstrez cu exemple extrase dintr-un corpus economic (BSC) că metaforele conceptuale joacă un rol important prin faptul că facilitează interpretarea şi contribuie la rezolvarea eficientă a sarcinilor de prelucrare a informaţiei

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti