TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Willwould Story
(Povestea lui Will şi a lui Would)
Vol LIX • No. 1/2007
Smoleanu Oana

 Keywords   

 Abstract
The text illustrates, in a willingly simple, naive manner, how language structures, usually presented in a minimal context, sometimes entirely decontextualized, can be part of a discourse. Thus, linguistic valences are accessed in a communicative situation. The values of will and would ? auxiliary, modal verbs, or both, plus their derivatives ? acquire substance and relevance at all levels: phonetic, morpho-syntactic, semantic and pragmatic. Once the context has been provided, the learners can understand and analyze different linguistic patterns in a more realistic and motivated way. This text and the like may serve as alternatives to the wooden-language of grammar books.

 Rezumat
Prezentul text îşi doreşte să ilustreze într-o manieră accesibilă, voit naivă, importanţa studierii structurilor gramaticale ca parte a unui discurs, şi nu, aşa cum se obişnuieşte, ca propoziţii cu un context minimal, sau chiar decontextualizate. Contextul conferă structurilor lingvistice valenţe multiple, care nu sunt decât reflectarea complexităţii şi flexibilităţii nivelurilor de analiză: fonetic, morfo-sintactic, semantic, pragmatic. Toate acestea interacţionează şi dau posibilitatea celui care studiază limba engleză să conştientizeze modul subtil în care funcţionează aceasta, într-un cadru mai aproape de realitate, mai motivat din punct de vedere comunicativ. Textul prezent poate fi o alternativă la limbajul, de multe ori de lemn, al teoretizărilor gramaticale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti